საიტი არის სატესტო რეჟიმში ძველ საიტზე დაბრუნება
აირჩიეთ კატეგორია
0
გააგრძელე Google_ით
კალათა
ჯამი

პაროლის აღდგენა

მიწოდების პოლიტიკა

წინამდებარე დოკუმენტი არის ვებგვერდ Orgservice.ge-სსა და მომხმარებელს შორის შეთანხმება მიწოდების პორობებზე.

წინამდებარე დოკუმენტი არის შეთანხმება, რომელიც ფორმდება მომხმარებელსა და შპს „ორგსერვისს“ შორის.

შპს „ორგსერვისი“ (ს/ნ: 212693851) იურიდიული  მისამართი - ქ. ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზ. 51/2ა

შპს „ორგსერვისი“ მოხმარების წესებსა და პირობებში, კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში, დაბრუნების პოლიტიკაში და ყველა სხვა სახელმძღვანელოსა და ინსტრუქციაში შემდგომში მოხსენიებულია როგორც „Orgservice.ge”.

ვებგვერდზე რეგისტრაციის დროს მომხმარებელი ეთანხმება და აღიარებს მოხმარების წესებსა და პირობებს, კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, დაბრუნებისა და გაცვლის წესებს, ასევე აცხადებს თანხმობას, გავრცელდეს მასზე მათი სამართლებრივი ძალა.

დამატებითი კითხვების, პრეტენზიის, თხოვნის შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია Orgservice.ge-ს დაუკავშირდეს ელექტრონული ფოსტის info@orgservice.ge, ტელეფონის ნომრის 032 204 11 00, https://orgservice.ge/ka ჩატის, https://www.facebook.com/orgservice.ge ჩატის მეშვეობით.

Orgservice.ge-ს გუნდი მზად არის მომხმარებელს კითხვებზე გასცეს დეტალური პასუხი.

ტერმინთა განმარტება

წინამდებარე მიწოდების პოლიტიკაში გამოყენებულ ტერმინებს გააჩნიათ შემდეგი მნიშვნელობა:

  • Orgservice.ge - საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული შპს „ორგსერვისი“, საიდენტიფიკაციო კოდი 212693851, იურიდიული მისამართი: ქ. ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზ. 51/2ა.
  • მომხმარებელი- იურიდიული პირი ან 18 წელს მიღწეული (ქმედუნარიანი) ფიზიკური პირი, რომელსაც სურს შეიძინოს Orgservice.ge-ზე განთავსებული პროდუქცია.
  • შპს „იზი გრუპ EasyWay - საკურიერო კომპანია, რომელიც ახორციელებს Orgservice.ge-ზე შეძენილი პროდუქციის მომხმარებლისათვის მიწოდებას.
  • შპს ქვიქშიპერი“ QuickShipper - საკურიერო კომპანია, რომელიც ახორციელებს Orgservice.ge-ზე შეძენილი პროდუქციის მომხმარებლისათვის მიწოდებას.

შეძენილი პროდუქციის მიწოდების წესები და პირობები

მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას, რომ მის მიერ შეძენილი პროდუქციის მიწოდებას განახორციელებს საკურიერო კომპანიები:  

  • შპს „იზი გრუპი“; ს/კ: 406267276; ტელეფონი: 032 2 502 040
  • შპს „ქვიქშიპერი“; ს/კ: 405547877; ტელეფონი: 032 2 502 502

მიწოდების ხელშეკრულების მხარეები არიან მომხმარებელი და შპს „იზი გრუპი“, ან შპს „ქვიქშიპერი“.

Orgservice.ge საკურიერო მომსახურების გაწევის მიზნით, მომხმარებლის შესახებ მისთვის ცნობილ, პერსონალური ხასიათის კონფიდენციალურ ინფორმაციას, კერძოდ, მომხმარებლის სახელს, გვარს, მისამართსა და ტელეფონის ნომერს მიაწოდებს საკურიერო კომპანიებს.

Orgservice.ge მომხმარებლის მიერ შეძენილ პროდუქციას გადასცემს საკურიერო კომპანიებს, რომლებიც ახორციელებენ პროდუქციის ტრანსპორტირებას მითითებულ მისამართზე. Orgservice.ge-ს პასუხისმგებლობა სრულდება პროდუქციის საკურიერო კომპანიისათვის გადაცემის დროს. პროდუქციის დაკარგვისა და დაზიანების რისკი სრულად გადადის საკურიერო მომსახურების გამწევ კომპანიაზე.

მომსახურების მიღება

შეძენილი პროდუქციის მიღება მომხმარებელს შეუძლია მხოლოდ სამუშაო დღეებში.

მომხმარებლის მიერ Orgservice.ge-ს ვებგვერდზე 14:00 საათამდე შეძენილი პროდუქცია საკურიერო კომპანიებს გადაეცემათ იმავე დღეს. ხოლო 14:00 საათის შემდეგ შეძენილი პროდუქცია საკურიერო კომპანიებს გადაეცემათ მომდევნო სამუშაო დღეს. მისამართზე მიწოდება მოხდება შესაბამისი საკურიერო კომპანიების დადგენილი ვადების მიხედვით, შესაბამისი ტარიფის სანაცვლოდ.

Orgservice.ge-ს ვებგვერდიდან შეძენილი პროდუქციის მიწოდება მსხვილ ქალაქებში და ახლომდებარე რეგიონებში ხდება 3-5 სამუშაო დღეში, ხოლო მაღალმთიან რეგიონებში 5-7 სამუშაო დღეში.

საკურიერო კომპანია შპს „ქვიქშიპერი“ QuickShipper-ის არჩევის შემთხვევაში თბილისის მასშტაბით შესაძლებელია შეკვეთის მიწოდება იმავე დღეს, შესაბამისი ტარიფის მიხედვით.

საკურიერო მომსახურების ტარიფებს შეკვეთის წონის და ადგილმდებარეობის მიხედვით ადგენს საკურიერო კომპანიები.

მომხმარებელს უფლება აქვს აირჩიოს "საწყობიდან გატანა", თავად მოაკითხოს შეკვეთას და გაიტანოს ონლაინ საწყობიდან (მისამართი: ქ. თბილისი, საბურთალო, ტანძიის 7) სამუშაო საათებში.

 

ყველა სხვა საკითხი რეგულირდება:
1, მოხმარების წესებით და პირობებით,
2, კონფიდენციალურობის პოლიტიკით,
3, დაბრუნების პოლიტიკით